เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 19 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 7,473 คนแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 2 สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 18 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 14 แห่ง
อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน - แห่ง0.01s. 0.50MB