เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562318 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง7922 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562317 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ10320 มิ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒10312 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562220 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562115 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB