เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ

แชร์

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ  

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB