เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา1195
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563184
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563175
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563168
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563186
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล597

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB