นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 7,193 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.ย. 62ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
19 ก.ย. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา