เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง
ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ งามล้ำทางวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์หวายล้ำค่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันสาธารณภัย ”

0.02s. 0.50MB