นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 7,131 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ส.ค. 63การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
24 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา แชร์  
24 ก.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ก.ค. 63ประกาศรับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน แชร์  
8 เม.ย. 63ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
28 ม.ค. 63ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง แชร์  
3 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
19 ก.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
2 ก.ค. 62ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา