นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 7,155 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.ค. 63ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา  แชร์  
17 มิ.ย. 63กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบห้องน้ำ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 แชร์  
17 มิ.ย. 63พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 แชร์  
17 มิ.ย. 63พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม แชร์  
17 มิ.ย. 63โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แชร์  
17 มิ.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดพัฒนาฟรี แชร์  
16 มิ.ย. 63พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ แชร์  
16 มิ.ย. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ที่1/2563 แชร์  
16 มิ.ย. 63อบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ แชร์  
16 มิ.ย. 63แผนชุมชนตำบลลาดพัฒนา 2562-2565 แชร์  
17 มิ.ย. 62กิจกรรมจิตอาสา แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา