นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 7,167 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบามีนาคม 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา รอบเดือนเมษายน 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ปี 2564 รอบเดือน เมษายน(รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564
31 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านหนองหว้า ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบานโยบายการบริหารงานบุคคล
30 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาแผนพัฒนาบุคลากร 2564
25 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบารายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-002 สายบ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5 - บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลงัวบา
23 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-004 ถนนสายจากแยก ทล.2040 กม. 26 - บ้านงัวบา
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคุ่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคู่มือการให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้าง
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคู่มือการให้บริการกองการศึกษาฯ
22 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564 ห้วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
16 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี2564
12 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบามาตรการป้องกันการรับสินบน
11 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศ ประกวดราคาจ้าง คสล. มค.ถ.43-004 แยก ทล.2040 กม.26-บ้านงัวบา
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา