นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 7,224 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกอบต.ลาดพัฒนา

   

 • รองนายกอบต.ลาดพัฒนา

   

 • รองนายกอบต.ลาดพัฒนา

   

 • เลขานุการนายกอบต.ลาดพัฒนา

   

เปลี่ยนภาษา