กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  จะประกาศให้ทราบ โดยไม่น้อยกว่า  5 วันทำการ ก่อนสอบ ทางเวบไซต์ อบต. และปิดประกาศหน้าที่ทำการ อบต.
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557  หน้าแรก     ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง  


นางสาวเปรมฤดี สุวรรณเลิศ
หัวหน้าส่วนการคลัง


นางจินตนา เมาะราษี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพิมพัทยา อิ่มพัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางบุรัสกร วามะลุน
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอารี คุณยศยิ่ง
ลูกจ้างประจำ


นายทวนทอง บุญหลัง
ลูกจ้างประจำ


นางนุรัตน์ พูนเทกอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวนิชาภา วิเท่ห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายโชคชัย ปัดสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายวิทยา แฝงเมืองคุก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.83.133.189
คุณเข้าชมลำดับที่ 127,465

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ลาดพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
Tel : 043-00000  Fax : 043-00000
Email : ddddd
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.